ქარდა ქარდუხი

ემილი დიკინსონი

09/11/2010 14:11

 

248

რად არ მიშვებენ მაღლა ზეცაში?
ნეტა ხმამაღლა ხომ აღარ ვგალობ?
თუკი ასეა ჩიტივით ძალმიძს,
მოკრძალებულად  ხმა  დავიმდაბლო!
 
ანგელოზები მეტს რომ მაცლიდნენ,
მხოლოდღა ერთხელ,  მომცემდნენ ნებას-
მიხვდებოდნენ რომ აღარ ვაწუხებ-
გადავრჩებოდი კარის მიკეტვას.
 
ოხ, მამაკაცი რომ ვიყო, ნეტა,
„თეთრი მანტიით“  ტანშემოსილი--
ხოლო ისინი,  ციცქნა ხელებით  --
ხომ არ მეტყოდნენ- კარებს მოსცილდი?!     248 
 
     Why -- do they shut Me out of Heaven?   
     Did I sing -- too loud?
     But -- I can say a little "Minor"
     Timid as a Bird!
 
     Wouldn't the Angels try me --
     Just -- once -- more --
     Just -- see -- if I troubled them --
     But don't -- shut the door!
 
     Oh, if I -- were the Gentleman
     In the "White Robe" --
     And they -- were the little Hand -- that knocked --
     Could -- I -- forbid?
 
     1861
 

Photo used under Creative Commons from Mizrak  © 2009 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode