ქარდა ქარდუხი

თარგმანი

 

ემილი დიკინსონი

248 

    
რად არ მიშვებენ მაღლა ზეცაში?
ნეტა ხმამაღლა ხომ აღარ ვგალობ?
თუკი ასეა ჩიტივით ძალმიძს,
მოკრძალებულად  ხმა  დავიმდაბლო!
 
ანგელოზები მეტს რომ მაცლიდნენ,

მხოლოდღა ერთხელ,  მომცემდნენ ნებას-
მიხვდებოდნენ რომ აღარ ვაწუხებ-
გადავრჩებოდი კარის მიკეტვას.
ოხ, მამაკაცი რომ ვიყო, ნეტა,  
„თეთრი მანტიით“  ტანშემოსილი--
ხოლო ისინი,  ციცქნა ხელებით  --
ხომ არ მეტყოდნენ- კარებს მოსცილდი?!  
Why -- do they shut Me out of Heaven?  
     Did I sing -- too loud?
     But -- I can say a little "Minor"
     Timid as a Bird!
 
     Wouldn't the Angels try me --
     Just -- once -- more --
     Just -- see -- if I troubled them --
     But don't -- shut the door!
 
     Oh, if I -- were the Gentleman
     In the "White Robe" --
     And they -- were the little Hand -- that knocked --
     Could -- I -- forbid?
 
     1861

 

Photo used under Creative Commons from Mizrak  © 2009 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode